Услуги
 
- Изнајмување автомобил без временски ограничувања и според вашите потреби.

- Организиран превоз од и до централните транспортни центри во градот, низ републиката и било каде во регионот (аеродроми, железнички и автобуски станици).

- Ангажирање на професонален возач до сите дестинации кои се цел на вашето патување.

- Поединечен и групен превоз на патници.